NVRD talks with ASL

Rianne van der Krogt

02/06/20

NVRDtalk Afval Samenwerking Limburg (ASL)

Afval Samenwerking Limburg verenigt Limburgse gemeenten en faciliteert gemeenten richting een circulaire economie.

ASL wil de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zo efficiënt mogelijk maken. Samenwerken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Door te innoveren in de inzameling, verwerking, circulaire contracten en het verleggen van grenzen wil ASL de schakel zijn om van afval een grondstof te maken. Deze NVRDtalk richt zich op het ontstaan, de visie en de werkzaamheden van ASL, en op circulair contractmanagement.

Datum en tijdstip: donderdag 11 juni 2020 – 15:00 – 16:00

Presentatie: NVRD talks ASL innovatiegericht inkopen. De presentatie is terug te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=hxyhjQL4Rs4