Gevolgen van Brexit

Rianne van der Krogt

21/12/18

Als Engeland het Brexit-plan goedkeurt verwachten wij geen enkel probleem. Mocht het een “harde Brexit” worden dan kan dat gevolgen hebben op de aanleveringen van het afval bij onze AEC’s. In een dergelijke situatie is de kans groot dat het afval met enige vertraging aankomt.  Engeland heeft namelijk nog geen/nauwelijks voorbereidingen getroffen mocht het uitdraaien op een harde Brexit, er zijn geen douaniers aangesteld, grensposten die opgezet moeten worden etc.

 

Ingaand op je eerste vraag, de hoeveelheid zal niet afnemen maar er kan wel vertraging ontstaan bij aanlevering van dit afval bij AEC’s. Aangezien er voldoende afval beschikbaar is op de markt en Attero ook nog buffers heeft verwachten wij geen problemen.

 

Nu de vraag naar verbrandingscapaciteit hoog is vanwege hoogconjunctuur zie je de prijzen flink stijgen. Bedrijvigheid is toegenomen, burgers durven weer te consumeren (consumentenvertrouwen neemt toe) en dan zie je dat het afval toeneemt. Waar wij tot 2017 een gestage daling van het huishoudelijk restafval zagen (op jaarbasis 2-5% gewichtsprocenten) zie je nu dat het stabiliseert.

 

Op andere afvalstromen zal het effect minimaal/nihil zijn. Mogelijk dat het wel effect kan hebben op B-hout omdat deze stroom ook wordt geïmporteerd uit Engeland.

Bron: Attero.nl