16 oktober: marktconsultatie circulaire aanbesteding grondstofstromen

Rianne van der Krogt

05/10/20

Op 16 oktober 2020 van 9 – 13 uur organiseert ASL een online marktconsultatie, gericht op kennisoverdracht rondom haar aanstaande aanbesteding en matchmaking. Iedereen – met relevante kennis, een oplossing of een idee, van kleine tot grote partijen – is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en kan zich tot 12 oktober aanmelden via info@afvalsamenwerkinglimburg.nl.

Programma voor de marktconsultatie

Tijdens onze online marktconsultatie op 16 oktober van 9 – 13 uur zullen wij uitgebreid ingaan op onze aanbestedingsstrategie:

  • De methode: Rapid Impact Contracting;
  • De ambities ofwel gunningscriteria;
  • De percelen;
  • Prijsvorming;
  • Inschrijving door coalities.

Uiteraard is er uitgebreide gelegenheid tot vragenstellen.

Het verbinden van partijen is een essentieel onderdeel in de marktconsultatie. Daarom zullen wij de tweede helft van het evenement wijden aan matchmaking via 1-op-1 en groepsgesprekken aan tafels over PMD, GFT en Restafval.

Om 13 uur sluiten wij af met een toast aan de bar.

Aanmelden tot 12 oktober via info@afvalsamenwerkinglimburg.nl.

Voor meer informatie over deze aanbesteding: zie Limburg ambieert rol als circulaire grondstoffenregisseur en Tenderned.